Projekti

Zdravstveni objekti

Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb
Opća bolnica Zabok
Opća bolnica Čakovec
Opća bolnica Zadar
Psihijatrijska bolnica Vrapče, rehabilitacijski odjel