Projekti

Škole, vrtići i domovi umirovljenika

Osnovna škola Bili Brig, Zadar
Osnovna škola Bili Brig, Zadar
Škola Župa Dubrovačka
Dom umirovljenika Odra