O nama

Projektirani objekti po namjeni

Urbanizam
Urbanističke studije
Prostorni planovi uređenja (PPU)
Urbanistički planovi uređenja (UPU)
Detaljni planovi uređenja (DPU)
Golf igrališta
130 ha
Stambena izgradnja
Novi objekti 730.000 m²
Obnova obiteljskih kuća 10.500 m²
Turističko-ugostiteljski objekti
Rekreacijsko-turistički centri
40.000 m²
Hoteli 700.000 m²
Odmarališta 55.000 m²
Restorani 9.500 m²
Školstvo
Dječji vrtići 10.000 m²
Osnovne i srednje škole
180.000 m²
Visoko školstvo 90.000 m²
Industrijski objekti svih vrsta
710.500 m²
Javni i poslovni objekti raznih namjena
440.000 m²
Novčarski zavodi/banke
Poslovnice
Trezori
Zdravstveni objekti
Medicinski centri 200.000 m²
Bolnice 460.000 m²
Ambulante 82.000 m²
Domovi
Đački domovi 30.000 m²
Studentski domovi 4.000 m²
Domovi umirovljenika 75.000 m²
Športski objekti i dvorane
65.000 m²
Javne podzemne garaže
85.000 m²
Objekti kulturne baštine
7.000 m²